WAT IS NOX?

EN WAT HOUDT HET IN?

WAARUIT BESTAAT STIKSTOFOXIDE (NOX)?

Stikstofoxiden (afgekort tot NOX) is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof.

stikstofmonoxide (NO)
stikstofdioxide (NO2)
distikstofmonoxide (N2O)
distikstoftrioxide (N2O3)
distikstoftetraoxide (N2O4)
distikstofpentaoxide (N2O5)
stikstoftrioxide (NO3)

Hoe ontstaat NOX?

Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.